Over grenzen

Grenzen hebben vele gezichten: ze doen zich voor als slagboom, snijvlak, drempel, schrikhek, limiet, rand, kader, overgang… Al deze verschijningsvormen hebben gemeenschappelijk, dat een grens een knooppunt is waar realiteiten, gezichtspunten, leefwerelden, mensen en dingen uit tal van netwerken samenkomen, uitwisselen, interacteren.

De adviseur-als-grensverkenner onderkent, managet, beheert en onderhoudt zulke knooppunten. Hij verkent welke knooppunten hij kan verbinden met andere, waar hij knooppunten kan ontwikkelen, hoe hij ze kan versterken. Daardoor is de grensverkenner voortdurend bezig, nieuwe knooppunten te realiseren en grenzen te verleggen, op te rekken of te verstevigen.

Een aantal van die grenzen hebben we verzameld in deze beelden.